- Transport krajowy, transport międzynarodowy, Bus Express – TSL Olbryś - https://tsl-olbrys.pl -

Polityka prywatności

Zasady ochrony danych w tsl-olbrys.pl

 

Ochrona danych osobowych jest ważna dla Państwa –  i dla nas również.

Z tego powodu, na tej stronie chcemy poinformować Państwo o tym, jakie dane gromadzimy, dlaczego potrzebujemy te dane i w jaki sposób można sprzeciwić się gromadzeniu danych.

  1. Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych?

Transport Spedycja Logistyka – Olbryś Bartłomiej Olbryś jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest pan Bartłomiej Olbryś. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie i/lub chcą wyrazić swoją krytykę w odniesieniu do ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z:

Transport Spedycja Logistyka  – Olbryś Bartłomiej Olbryś
Cicha 32
88-153 Kruszwica
NIP: 5562580577
biuro@tsl-olbrys.pl [1]

  1. Kiedy i w jakim celu TSL – Olbryś Bartłomiej Olbryś gromadzi i przetwarza dane osobowe?

Każde gromadzenie i przetwarzanie danych dokonywane jest dla określonych celów.
Mogą one wynikać z potrzeb natury technicznej, wymagań umownych, bądź wyraźnych życzeń klientów. Niektóre dane mogą być gromadzone i przechowywane podczas wizyty na  tsl-olbrys.pl z przyczyn technicznych. Należą do nich na przykład data i czas trwania wizyty, strony internetowe z których korzystano, dane identyfikacyjne wykorzystanej przeglądarki i typu używanego systemu operacyjnego oraz strona internetowa, z której nas Państwo odwiedzają.

W zakresie, w którym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ta zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych. Artykuł. 6 ust.1 lit. a RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy z Państwem stanowi Umowa, zgodnie z Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO. Na tej samej podstawie przetwarzamy dane, które są wymagane w celu wykonania działań przed zawarciem umowy, na przykład, w ramach zapytań o produkty lub usługi.

Jeżeli nasza firma podlegać będzie wymogom prawnym, które zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. c RODO.

  1. Kiedy Państwa dane zostaną usunięte?

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane (np.: w ramach stosunku umownego). Państwa dane muszą również zostać usunięte, kiedy ich przechowywanie nie jest dozwolone (w szczególności, kiedy dane są nieprawidłowe, a poprawienie ich nie jest możliwe). W przypadku, kiedy bariery prawne lub praktyczne nie pozwalają na ich usunięcie, dane zostają zablokowane (np. zobowiązanie do specjalnej archiwizacji).

  1. Czy dane są szyfrowane?

Transmisja danych i maili za pośrednictwem internetu zasadniczo nie jest zaszyfrowana i tym samym nie jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
Kiedy kontaktują się z nami Państwo za pomocą poczty elektronicznej, poufność zawartych informacji nie może zostać zagwarantowana podczas transmisji; dlatego zalecamy, aby poufne informacje były wysyłane wyłącznie za pomocą listu.

  1. Jakie prawa mają Użytkownicy?

Mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, jakie dane o Państwie są przechowywane.

Mają Państwo prawo do poprawienia, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania (zablokowanie) danych osobowych na tyle, na ile jest to dopuszczalne pod względem prawnym i możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Mają Państwo prawo do przeniesienia danych, które nam Państwo dostarczyli w oparciu o zgodę lub umowę (prawo do przenoszenia danych).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo odwołać w każdym czasie, w taki sam sposób, w jaki ją Państwo wyrazili. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę do momentu jej odwołania.

W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy wysłać e-mail na adres: biuro@tsl-olbrys.pl [1]

  1. Czy dane udostępniane są osobom trzecim?

W celu wykonania umowy, aktywacja zależnych od instrukcji podmiotów przetwarzających, takich jak operatorów centrów danych, dostawców usług w zakresie drukowania lub  dostawców usług transportowych, bądź innych stron zaangażowanych w wykonanie umowy, jest zasadniczo niezbędna.
Usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dla nas dane, są przez nas ostrożnie wybierani i bezwzględnie podlegają zobowiązaniom umownym. Usługodawcy pracują zgodnie z naszymi wytycznymi, co zapewnione jest za pomocą ścisłych regulacji umownych, środków technicznych i organizacyjnych i dodatkowych kontroli.
Ponadto, Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili na to Państwo zgodę, lub w wyniku regulacji prawnej.
Transmisja do krajów trzecich spoza obszaru UE/EOG lub do organizacji międzynarodowej nie powinna mieć miejsca, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje. Obejmuje to standardowe klauzule umowne UE i decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych.

  1. Informacje o plikach cookie.

Chcemy dać Państwu możliwość podjęcia decyzji w oparciu o przekazane informacje,  za lub przeciwko wykorzystywaniu plików cookie, chyba że, jest to ściśle niezbędne dla technicznego funkcjonowania strony internetowej.

Cookies to małe pliki tekstowe, w których mogą zostać zapisane dane osobowe.
Nasze powiadomienie o ochronie danych ma na celu zapewnić, że są Państwo całkowicie świadomi gromadzenia i przetwarzania danych, i również tego, gdzie nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, aby mogli Państwo podjąć odpowiednią decyzję na bazie przekazanych informacji.

Dlatego informujemy Państwo o rodzaju i zakresie zamierzonego wykorzystywania plików cookie na naszych stronach internetowych,
Korzystanie z tsl-olbrys.pl  jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, chyba że jest to inaczej niewykonalne z przyczyn technicznych.

Można zapobiec śledzeniu przez pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (nie śledź, lista ochrony przed śledzeniem), lub nie dopuścić do zapisania cookie osób trzecich. Ustawienia przeglądarki można zmienić w następujący sposób:

Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 [2]
Google Browser-dodaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ [3]
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies [4]
Mozilla Firefox https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer [5]
Mozilla Firefox Rozszerzenie prywatności i bezpieczeństwa https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/ [6]
Mozilla Firefox nie śledź
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature [7]
Opera http://help.opera.com/Linux/12.10/en/cookies.html#prefs [8]
Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and–website-data-sfri11471/mac [9]

Zalecamy również regularne sprawdzanie i usuwanie plików cookie, które zostały zapisane, w przypadku, gdy nie są one specjalnie pożądane.

Wykorzystujemy pliki cookie, które są aktywne od początku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do końca sesji danej przeglądarki. Te pliki cookie tracą swoją ważność i zostają automatycznie usuwane po zamknięciu danej przeglądarki internetowej. Cookies te znane są również pod nazwą „tymczasowe pliki cookie”. Pliki tymczasowe wykorzystywane są w następujących obszarach:

Musisz jednak mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików Cookiems może wpłynąć na funkcjonalność lub prawidłowość działania Naszej strony internetowej.