- Transport krajowy, transport międzynarodowy, Bus Express – TSL Olbryś - https://tsl-olbrys.pl -

Strona główna

Transport krajowy, międzynarodowy, Bus Express

Działalność TSL-Olbryś | transport krajowy, międzynarodowy, bus express, ukierunkowana jest przede wszystkim na obsługę zarówno drogowego transportu międzynarodowego, jak również krajowego, począwszy od przewozu samochodami od 1,5t do 24t, kontenerami, samochodami przeznaczonymi do przewozu ładunków ponadgabarytowych, chłodniami itp. Silnie rozwinięte zaplecze logistyczne pozwala na sprawne i szybkie doładunki paletowe, wedle najbardziej ekonomicznych rozwiązań odpowiadających oczekiwaniom klientów. Od samego początku istnienia firmy rozpoczęliśmy intensywny rozwój nie tylko w transporcie międzynarodowym, ale także krajowym ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich. Zdajemy sobie sprawę z obecnej tendencji do minimalizowania kosztów działalności, dlatego też uwzględniamy ten czynnik przy ustalaniu kosztów transportu.

Jesteśmy w stanie szybko i sprawnie zorganizować:
  • transport drogowy,
  • transport kolejowy,
  • transport morski,
  • transport lotniczy.